Historie

Šroubárna v Libčicích nad Vltavou

Šroubárna v Libčicích nad Vltavou

Areál libčických Šroubáren vznikl na břehu Vltavy v roce 1872 z iniciativy pražské firmy Waldek & Wagner jako Pražský spolek železných hutí. U jeho zrodu stáli významní podnikatelé, například Daněk, Ringhoffer aj. Výrobní sortiment tvořily od samého počátku především výrobky nutné pro rychle se rozvíjející stavby železničních tratí – šrouby a matice. Neznamená to ale, že železárny vždy prosperovaly, největší kovoprůmyslový podnik na Kralupsku prošel krizí a likvidací hned po 10 letech své existence, ale každopádně výroba šroubů se zde udržela po více než století a dala továrně dodnes užívaný název „Šroubárny“. Místo, vymezené od konce 19. století pro průmyslovou výrobu, má své nepopiratelné charisma. Nachází se v atraktivní části obce mezi železniční tratí a řekou se skalním masivem na ploše o rozloze 20 hektarů. Šroubárny a drátovny prošly svým dějinným vývojem a jejich činnost prakticky utichla až po povodních v roce 2002.Kotelna

Kotelna

Starší část stavby datuje do 80. let 19. století, je orientovaná směrem k Vltavě a není podsklepená. Novější a větší část budovy, tak zvaná Nová kotelna byla postavena dodatečně až v roce 1922 a je plně podsklepená kouřovody vedoucími ke 45 metrů vysokému komínu s vodojemem. Komín vystavěla společnost bratří Fischerů, specialistů na továrenské komíny, vlastnících v přilehlé obci Letky cihelnu. Kotelna plnila svou funkci vytápění průmyslového areálu až do přelomu tisíciletí. Počátkem 90. let 20. století Šroubárny vystavěly novou kotelnu z ocelové konstrukce, ta ale sloužila pouhé desetiletí a dnes již neexistuje.Kotelna - Rekonstrukce

Rekonstrukce

Kotelna je originální konverze průmyslové stavby do multifunkční budovy. Nachází se v těsné blízkosti Uhelného mlýna, stavby od sebe odděluje chodník.  Rekonstrukce objektu trvala necelé tři roky, s pracemi se započalo na sklonku roku 2014. Kotelna se skládá ze tří vzájemně oddělitelných částí, logika skladby objektu odpovídá původním funkcím budovy. Velká eventová hala s vysokými stropy a pětimetrovými industriálními okny s žebrovím byla postavena v polovině 20. let, nižší a starší část kotelny, jejíž výstavba datuje do 80. let 19. století je dnes přestavěná na restauraci, respektive cateringové zázemí. O úroveň níže je podzemí se sklípkovými klenbami, upravené na klubové prostory. Podsklepení eventové haly s chodbami kouřovodů vede až k samotné patě historického komína. Kotelna, stejně jako Uhelný mlýn, byla rekonstruována s pokorou a citem pro maximální zachování autenticity původní průmyslové architektury s důrazem na její další využití.
Prostory

Kotelna

Rekonstrukce Kotelny

V prosinci 2014 se začalo s čištěním suterénních prostor, což představovalo více než čtvrt roku intenzivních prací a objevování nečekaného. Z podzemního labyrintu kouřovodů Kotelny se vyvezlo kolem stovky tatrovek odpadu a popela až byla odkryta pata komínu s vodojemem. Nečekaný industriální poklad, podzemní sakrální prostor. Tímto objevem získal architekt potřebnou energii k pokračování započatého díla. K rekonstrukci stavby přistoupil s pokorou, nechal ji vyčistit a přidával pouze nezbytně nutné a funkční prvky. Stavba konečně povstala z popela během léta 2017.Kotelna

Kotelna po rekonstrukciKotelna

Kotelna po rekonstrukci
Pronájem

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

Uhelný Mlýn
Areál Šroubáren 40
252 66 Libčice and Vltavou

+420 776 110 734
um@uhelnymlyn.cz

Pondělí, středa a pátek: 10:00 - 16:00 hod.
Návštěva po předchozí dohodě.

Fakturační adresa:

Uhelný Mlýn, s.r.o.
Kroftova 10
150 00 Praha 5

IČO: 60742399
DIČ: CZ60742399