Historie

Šroubárna v Libčicích nad Vltavou

Šroubárna v Libčicích nad Vltavou

Areál libčických Šroubáren vznikl na břehu Vltavy v roce 1872 z iniciativy pražské firmy Waldek & Wagner jako Pražský spolek železných hutí. U jeho zrodu stáli významní podnikatelé, například Daněk, Ringhoffer aj. Výrobní sortiment tvořily od samého počátku především výrobky nutné pro rychle se rozvíjející stavby železničních tratí – šrouby a matice. Neznamená to ale, že železárny vždy prosperovaly, největší kovoprůmyslový podnik na Kralupsku prošel krizí a likvidací hned po 10 letech své existence, ale každopádně výroba šroubů se zde udržela po více než století a dala továrně dodnes užívaný název „Šroubárny“. Místo, vymezené od konce 19. století pro průmyslovou výrobu, má své nepopiratelné charisma. Nachází se v atraktivní části obce mezi železniční tratí a řekou se skalním masivem na ploše o rozloze 20 hektarů. Šroubárny a drátovny prošly svým dějinným vývojem a jejich činnost prakticky utichla až po povodních v roce 2002.Uhelný Mlýn

Uhelný mlýn

Stavba Uhelného mlýna pochází z počátku 20. století. Jeho funkce spočívala v rozemletí uhlí na jemný prášek, který se smíšen se vzduchem vháněl do kotle, kde okamžitě zplynoval, čímž se výrazně zvyšovala účinnost spalování. Uhelné mlýny byly ve strojírenském průmyslu vždy součástí dalších navazujících technologií, v tomto případě Kotelny. Uhelný prach se nikam složitě nepřevážel, ale na pásovém dopravníku byl suterénem přepraven do sousední Kotelny. Obě budovy jsou proto propojeny dnes již nefunkční podzemní šachtou. Vývojem technologií pozbyl Uhelný mlýn, v polovině 20. století svou původní funkci. Budova byla stavebně upravena vložením patra navíc a stal se z ní šroubárenský sklad kancelářských potřeb. Takto bez jakýchkoliv větších zásahů fungovala až do povodní v létě 2002.Uhelný Mlýn - Rekonstrukce

Rekonstrukce

V roce 2010 zakoupil zchátralý Uhelný mlýn architekt Patrik Hoffman a opravil jej za pomoci EU regionálních dotací. Zdařilá konverze Uhelného Mlýna byla v roce 2013 oceněna hlavní cenou Grand Prix architektů a Cenou za rekonstrukci industriálního objektu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje. Stoletá průmyslová architektura z autentické lokální cihlové výstavby se tak díky citlivé rekonstrukci postupně vrací zpátky do života. Dnes je Uhelný mlýn inspirativní prostor pro všechny milovníky designu, architektury, umění a slow životního stylu. Najdete zde showroom dánského nábytku GUBI, galerii současného umění arto.to, ale i příjemné místo pro komunitní aktivity.
Prostory

Uhelný Mlýn

Rekonstrukce Uhelného Mlýna

Započala v roce 2011 a trvala poměrně krátce, během jednoho roku se budova opravila a získala novou funkci prezentačních a galerijních prostor. Za zdařilou rekonstrukci byl autor konceptu Patrik Hoffman oceněn Grand Prix architektů v roce 2013. Jeho počin byl odbornou veřejností jednoznačně vnímán jako začátek komplexnější konverze opuštěného brownfieldu. Jeho vize se opravdu začala naplňovat.Uhelný Mlýn

Uhelný Mlýn po rekonstrukci
Pronájem

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

Uhelný Mlýn
Areál Šroubáren 40
252 66 Libčice and Vltavou

+420 776 110 734
um@uhelnymlyn.cz

Pondělí, středa a pátek: 10:00 - 16:00 hod.
Návštěva po předchozí dohodě.

Fakturační adresa:

Uhelný Mlýn, s.r.o.
Kroftova 10
150 00 Praha 5

IČO: 60742399
DIČ: CZ60742399